Saksofon

Minimetode for saksofon, av Anastasia Andersson.
Om boken

“Minimetode for saksofon” er egnet for sopran-, alt-, tenor- og barytonsaksofon.

De 15 leksjonene i boken er systematisk oppbygd og gir ferske saksofonelever de verktøy de trenger for å spille solostykker samt fungere i et korps.

Innhold

Boken inneholder alt fra tekniske øvelser, skalaer, etyder, solostykker, ensemblenoter, artikulasjon, greptabeller, noteteori m.m.

Øving

For å oppnå en tilfredsstillende progresjon og gode musikalske opplevelser kreves jevnlig spilling hjemme. Elever bør øve på et fast tidspunkt hver dag, hvis mulig. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor mye tid elever bør øve hjemme, men som tommelregel anbefales 30 minutter hver dag for nybegynnere.

Velg det formatet som passer deg

“Minimetode for saksofon” er tilgjengelig i papirutgave og som Kindle eBook.

Preview

Denne previewen er fra Kindle-utgaven.
Sidene på papirutgaven er svart-hvite (greyscale) og omslaget har farge.
Minimetode for saksofon - PREVIEW FOR WEB