Messing: F-nøkkel versjon

Minimetode for messing: F-nøkkel versjon, av Jon Gorrie.
Om boken

“Minimetode for messing: F-nøkkel versjon” er egnet for baryton, eufonium, trombone (med eller uten F-trigger), samt andre brassinstrumenter som leser F-nøkkel (B.C./Bass clef).

De 10 leksjonene i boken er systematisk oppbygd og gir nybegynnere messingelever de verktøy de trenger for å spille solostykker med en rekkevidde på litt over to oktaver (fra lille Fiss til G2), samt fungere i et korps.

Innhold

Boken inneholder alt fra tekniske øvelser, skalaer, etyder, solostykker, ensemblenoter, artikulasjon, greptabeller, noteteori m.m.

Øving

For å oppnå en tilfredsstillende progresjon og gode musikalske opplevelser kreves jevnlig spilling hjemme. Elever bør øve på et fast tidspunkt hver dag, hvis mulig. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor mye tid elever bør øve hjemme, men som tommelregel anbefales 30 minutter hver dag for nybegynnere.

Velg det formatet som passer deg

“Minimetode for messing: F-nøkkel versjon” er tilgjengelig i papirutgave og som Kindle eBook.

Preview

Denne previewen er fra Kindle-utgaven.
Sidene på papirutgaven er svart-hvite (greyscale) og omslaget har farge.
Minimetode for messing - f-nøkkel - PREVIEW FOR WEB